Ty Bon My Shopping

[giaban]279,000[/giaban]
[masp]MCR9001[/masp]
[mota]16 ml. Nội địa Đức[/mota]
[chitiet]Tóc bé luôn giữ nếp dễ dàng
Chế ngự và thuần hóa tóc bé ngay lập tức!
Dễ dàng di chuyển
Nhẹ như lông và không nhờn
[/chitiet]


Có thể bạn quan tâm